Urdu: Why It Is Necessary To Boycott Qadyani's Products?

1 Response to "Urdu: Why It Is Necessary To Boycott Qadyani's Products?"

  1. Anonymous says:

    Aap army shop pae janaen wahan sab product inn ki milae gi aesa keyon hae iss kae pechae kon hae Esae samnae laya jae inn sae kahaen kae ya to Islam lae aao Hazoor(SAW)kae han qadyaneo jaesa Islam ki koi gunjaaish nahi

Post a Comment